Standard WCAG 2.1 – dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji

Powszechność dostępu do Internetu wydaje się być czymś oczywistym. Jednak w naszym kraju żyje ok. 3 mln osób z niepełnosprawnością, które mogą mieć trudności z poruszaniem się w Sieci. Jest to szczególnie uporczywe, kiedy witryna czy aplikacja nie posiada ułatwień. Co więcej, to właśnie instytucje publiczne, a zwłaszcza placówki medyczne są zobowiązane do spełnienia wymogów dostępności cyfrowej. Co to oznacza? Na przykład to, że jeśli udostępniane strony internetowe czy aplikacje nie będą spełniały standardu WCAG 2.1 na poziomie AA, to takie instytucje mogą zostać ukarane finansowo.

WCAG 2.1 na poziomie AA – co to jest?

Mowa głównie o zasadach określających kluczowe cele, które muszą spełniać nowoczesne witryny www prowadzone przez szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety, laboratoria i inne placówki medyczne na terytorium Polski. Wszystko po to, aby osoby z grup defaworyzowanych (np. z dysfunkcją wzroku – ale nie tylko) mogły wygodnie korzystać z treści i funkcjonalności udostępnianych na stronach internetowych i za pomocą aplikacji mobilnych.

WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) dosłownie oznacza zbiór wytycznych odnoszących się do przyswajalnej dostępności treści zawartych na witrynie www.

Warto wiedzieć, że WCAG 2.1, a więc dostępność cyfrowa jest pojęciem zapisanym w przepisach polskiego prawa. Przede wszystkim chodzi tutaj o „Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” – jej tekst można znaleźć TUTAJ.

Bardzo istotną sprawą w kontekście poruszanego tematu jest również możliwość nałożenia kar finansowych na podmioty, które wciąż nie dostosowały się do obowiązujących przepisów. Co ważne, ustawa przewiduje nałożenie kar do 5 lub do 10 tys. zł w zależności od naruszenia określonych zasad. Dodatkowo standard należy wdrożyć zarówno na stronie internetowej, jak i w części BIP, do którego publikacji są zobowiązane instytucje publiczne, w tym placówki działające w szeroko pojętej ochronie zdrowia. Należy pamiętać, że oprócz standardu WCAG 2.1, ważne jest spełnienie najwyższego poziomu zgodności, tj. AA, który został przewidziany dla tego typu podmiotów.

Podstawowe zasady WCAG 2.1 na poziomie AA

Przepisy określają główne parametry będące fundamentem dostępności cyfrowej. W związku z tym, wskazuje się na cztery najistotniejsze:

  1. postrzegalność – możliwość korzystania przez osobę z niepełnosprawnością za pomocą tych zmysłów, które są sprawne;
  2. funkcjonalność – stworzenie intuicyjnego interfejsu w celu łatwego i wygodnego odnajdywania żądanych treści tak w zasobach witryny, jak i aplikacji;
  3. zrozumiałość – spójne, przejrzyste i proste w percepcji zaprezentowanie zawartości witryny, aby każdy użytkownik mógł ją zrozumieć i z niej korzystać;
  4. solidność (kompatybilność) – taka konfiguracja strony lub aplikacji, żeby mogła być obsługiwana przez aktualnie i powszechnie dostępne na rynku technologie, sprzęt i oprogramowanie, zwłaszcza dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Oprócz ww. zasad, w ustawie znajdują się tez inne wytyczne wraz z kryteriami, które w pełni definiują omawiany standard – warto je poznać, wertując ustawę.

Dlaczego Twoja placówka medyczna jest zobowiązana do wdrożenia WCAG 2.1?

Brak dostosowania serwisu internetowego do aktualnych przepisów powoduje narażenie się na dotkliwe kary finansowe – w pesymistycznym wariancie nawet do 10 tys. zł. Warto dodać, że niewprowadzenie dostępności cyfrowej obniża prestiż oraz wpływa negatywnie na wizerunek Twojej placówki. Mowa tu o odbiorze po stronie osób z dysfunkcjami, dla których korzystanie z przestarzałej platformy internetowej może być nieintuicyjne czy zwyczajnie męczące i czasochłonne. Ponadto nawet sprawne osoby, lecz słabo obsługujące urządzenia elektroniczne, mogą mieć problemy z dotarciem do interesujących ich informacji.

Jak wdrożyć WCAG 2.1 na poziomie AA?

Prawidłowa implementacja składników dostępności cyfrowej wymaganej przez przepisy nie polega jedynie na wprowadzeniu regulacji wielkości czcionki czy kontrastu. To ściśle określona ścieżka czynności pozwalająca na dokonanie gruntownych zmian w obrębie całej platformy. Innymi słowy, chodzi o ponad 50 komponentów, których zadaniem jest optymalizacja m.in.: funkcjonalności, kompatybilności, intuicyjności i percepcji treści.

Najlepszym rozwiązaniem kwestii wdrożenia będzie zlecenie przeprowadzenia tej procedury wyspecjalizowanej firmie, która posiada doświadczenie oraz szeroką wiedzę i umiejętności w tym obszarze.

WCAG 2.1 – koszty

Mówiąc o wdrożeniu dostępności cyfrowej, trudno nie poruszyć kwestii finansowej. Implementacja standardu WCAG 2.1 na poziomie AA to inwestycja (wg prawa obowiązkowa), która w dużej mierze jest uzależniona od zakresu prac wynikająca z potrzeb właściciela strony internetowej, i ewentualnie aplikacji mobilnej. Praktyka pokazuje, że przeważnie jest to kilka tysięcy złotych, co w kontekście grożących kar finansowych jest atrakcyjną stawką. Atrakcyjną, ponieważ unika się kary oraz zyskuje nowoczesną i w pełni dostępną cyfrowo witrynę www, która jest przyjazna dla wszystkich użytkowników.

Nowa strona czy modernizacja dotychczasowej?

Wiele osób odpowiadających za inwestycje stoi przed takim dylematem. Z jednej strony dotychczasowy serwis może nie jest najnowocześniejszy, ale wciąż można z niego korzystać. Jednak z drugiej, budowa nowej strony przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa, dostęp do nowoczesnej technologii oraz możliwości rozbudowy o przydatne funkcjonalności jak LiveChat czy systemy rezerwacyjne. Realia pokazują, że większość placówek wciąż wykorzystuje przestarzałe rozwiązania podatne na ataki hakerskie czy coraz częstsze awarie. Dlatego zaleca się, aby w ramach inwestycji wykonać zupełnie nową witrynę internetową placówki wraz z aplikacją mobilną, aby sprostać współczesnym oczekiwaniom pacjentów i klientów. Poza tym, nowa witryna wpływa korzystnie na wizerunek, wzbudzając tym samym większe zainteresowanie.

Podsumowanie

Poprawa dostępności cyfrowej za pomocą wdrożenia standardu WCAG 2.1 na poziomie AA to bardzo dobry krok ku poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami, którzy będą mogli bez przeszkód korzystać z oferty usług medycznych. Dotyczy to zwłaszcza placówek z sektora publicznego. Co więcej, prawo przewiduje wysokie kary finansowe za niedostosowanie witryny internetowej do ustawowych standardów. Jest to silny bodziec, który powinien skłonić do inwestycji, zwłaszcza że w cenie ok. kilku tysięcy złotych można zyskać nowoczesną witrynę spełniającą surowe wymogi dostępności cyfrowej. Dlatego warto zgłosić się do profesjonalnej firmy, która wykona analizę potrzeb oraz zaproponuje optymalne rozwiązanie zarówno w zakresie wykonania strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej dostosowanej do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA.