STRONA WWW
z WCAG 2.1
dla Twojej
placówki medycznej

Biznes w Medycynie

to partner technologiczny, który wdroży
pełny standard WCAG 2.1 – szybko i skutecznie!

Tworzymy medyczne strony internetowe wg wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA zapewniamy pełne wsparcie, w tym analizę wstępną WCAG.

Strony w standardzie z WCAG

Biznes w Medycynie to firma z branży med-tech, która posiada wiedzę i doświadczenie w projektowaniu profesjonalnych stron www wykorzystujących standard WCAG 2.1. Usługa jest skierowana do szpitali, klinik, przychodni, gabinetów oraz laboratoriów i innych placówek medycznych na terenie Polski. Projektujemy strony od podstaw, jak również przeprowadzamy gruntowną przebudowę już istniejących witryn. Dokonujemy niezbędnych aktualizacji, a ponadto robimy wszystko, aby nowe serwisy spełniały kryteria dostępności cyfrowej w ramach aktualnego standardu WCAG 2.1 na poziomie AA.

Doświadczenia naszych klientów są jednoznaczne – Biznes w Medycynie to sprawdzony partner technologiczny placówek medycznych w zakresie implementacji rozwiązań internetowych.

Mało czasu na wdrożenie

Mało czasu na wdrożenie…

Standard WCAG 2.1 to zarówno Twój prawny obowiązek,
który jest objęty dotkliwymi sankcjami finansowymi,
jak i poprawa komfortu przeglądania witryny dla osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści płynące
z wdrożenia modułu WCAG:

 • działanie w zgodzie z literą prawa,
 • dotarcie do większej grupy pacjentów,
 • funkcjonalny i przyjazny interfejs,
 • zmniejszenie cyfrowego wykluczenia,
 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami,
 • budowa organizacji odpowiedzialnej społecznie.

Mało czasu na wdrożenie
Biznes w Medycynie

Biznes w Medycynie proponuje rozwiązania
odpowiadające na potrzeby placówek medycznych

Profesjonalny zespół IT wykona
kompleksową implementację WCAG 2.1 na poziomie AA

Współczesne instytucje opieki zdrowotnej powinny czerpać z dobrych praktyk oraz przestrzegać przepisów prawa, których zamysłem jest pomoc obywatelom z grup defaworyzowanych, aby i oni mogli korzystać z usług medycznych online.

Obecne otoczenie instytucjonalno-prawne wymaga, aby standard WCAG był technologią stosowaną przez podmioty działające w sektorze opieki zdrowotnej. Okazuje się bowiem, że brak takiego wdrożenia grozi sankcjami finansowymi opiewającymi na kwotę 10 000 zł. Należy podkreślić, że implementacja standardu nie opiera się wyłącznie na instalacji stosownej wtyczki, ale na gruntownej przebudowie strony internetowej. To procedura wymagająca specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w realizacji tego typu technologii. Dlatego klasyczne witryny opierające się na popularnych szablonach nie znajdą w tym przypadku zastosowania – potrzebne jest opracowanie dedykowanego projektu odpowiadającemu na konkretne wymagania danego klienta. Standard WCAG to m.in. precyzyjnie określone zasady z zakresu UI/UX, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami zapoznanie się z treściami oraz skorzystanie z oferowanych usług medycznych drogą online. Oczywiście standard ten jest przyjazny seniorom oraz wszystkim tym, którzy dopiero uczą się korzystać z nowych technologii, a szczególnie osobom z wadami wzroku. Dzięki temu zwiększy się ich jakość życia oraz komfort w dostępie do profesjonalnych usług medycznych za pośrednictwem Internetu.

Korzystając z usług Biznes w Medycynie Twoja placówka może ustrzec się wielu błędów przy implementacji omawianego standardu. Już na początku współpracy proponujemy wykonanie rzetelnej analizy strony internetowej, która pozwoli określić prawidłowy kierunek zmian i zakres dalszych prac programistycznych.

Dzięki realizacji podobnych zleceń dobrze poznaliśmy problemy, z którymi mierzą się palcówki podobne do Twojej. Zlecenia dla naszych klientów dzielimy na 2 grupy:

 1. pierwsza dotyczy podmiotów, które nie posiadają witryny zgodnej ze standardem WCAG– w ich przypadku rekomendowanym rozwiązaniem jest gruntowna przebudowa serwisu oraz wdrożenie pełnego standardu WCAG 2.1 na poziomie AA;
 2. druga to podmioty posiadające pewne elementy WCAGwykonane zwykle przez własne działy IT lub w formie aktualizacji serwisu w ramach outsourcingu – tutaj najczęściej przeprowadzamy konsultacje, ale jeśli ich wynik będzie niejednoznaczny, proponujemy wykonanie nowego serwisu, zgodnego z aktualnymi trendami technologicznymi i przepisami z zakresu dostępności cyfrowej, w tym WCAG.

Dlaczego nie! Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ pozwala na stworzenie kompletnej i dobrze działającej strony internetowej. Wówczas witryna nie tylko spełnia prawne wymogi w obszarze WCAG 2.1 na poziomie AA, ale również wpływa na odświeżenie wizerunku i wyraźną poprawę funkcjonalności. To korzystne rozwiązanie, szczególnie dla serwisów, które nie otrzymują regularnych aktualizacji i wsparcia IT.

 • postrzegalność– oznacza pełną swobodę w korzystaniu z witryny www przy użyciu dostępnych zmysłów przez osobę z niepełnosprawnością;
 • funkcjonalność– to szereg rozwiązań sprawiających, że wyszukiwanie i wykorzystanie treści i funkcji jest zupełnie niezależne od typu nawigacji;
 • zrozumiałość– polega na dostarczeniu widocznych i prostych w zrozumieniu treści, jak również intuicyjnego i spójnego wyglądu witryny, który pomaga dokonać oczekiwanych działań;
 • solidność(kompatybilność) – wyraża się w takim dopasowaniu strony www i jej treści, aby można było z nich korzystać w ramach aktualnie dostępnych: rozwiązań technologicznych, klas sprzętu i wersji oprogramowania (przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami).
FAQ

Sprawdź najczęstsze
pytania i odpowiedzi Q&A
na temat WCAG 2.1

Pod tym pojęciem kryje się zbiór wytycznych określonych ustawą, które są integralną częścią zasad tzw. dostępności cyfrowej mającej na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wdrożenie standardu WCAG 2.1 pozwali im na normalne funkcjonowanie zarówno w sferze wirtualnej, jak i realnej dzięki dostępowi do treści i usług zamieszczonych na stronie internetowej. Co więcej, wdrożenie standardu WCAG 2.1 na poziomie AA jest również wymogiem prawnym – instytucje publiczne (szpitale, przychodnie, gabinety etc.) mają ustawowy obowiązek dostosowania swoich witryn do omawianego standardu. Warto przy tym zapoznać się Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Placówki z sektora opieki zdrowotnej, a zwłaszcza publiczne powinny jak najszybciej zainwestować we wdrożenie standardu WCAG 2.1 na poziomie AA, ponieważ przepisy jasno wskazują, że niedopełnienie tego obowiązku do końca 2021 r. wiąże się z wymierzeniem kary w kwocie 10 000 zł.

Taki obowiązek został nałożony na publiczne placówki medyczne, które posiadają własne witryny internetowe i aplikacje mobilne. A więc będą to szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety stomatologiczne, laboratoria i inne podmioty wymienione w ustawie. Co ważne, wszelkie wyjątki i niuanse oraz informacje na temat zasad dostępności cyfrowej, w tym standardu WCAG można znaleźć w ustawie.

Nie rekomendujemy takiego rozwiązania, ponieważ ingerowanie w strukturę strony przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i umiejętności może jedynie spowodować nieprawidłowości w działaniu witryny www bez uzyskania istotnych zmian.

Dostosowanie strony do wymogów dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami nie oznacza instalacji kilku popularnych wtyczek z zakresu regulacji czcionki lub kontrastu. To o wiele bardziej skomplikowany proces, który wymaga spełnienia określonych zasad (postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości, solidności) wg ściśle określonego schematu postępowania.

Tego typu prace najlepiej zlecić profesjonaliście – osobie/firmie posiadającej szeroką wiedzę i doświadczenie przy realizacji wdrożeń w obszarze standardu WCAG 2.1 na poziomie AA. Amatorskie próby implementacji najczęściej kończą się rożnego rodzaju problemami ze strony działania witryny, licznymi nieprawidłowościami z dostępem do kluczowych treści i usług, a w dłuższej perspektywie widmem kar finansowych za niespełnienie ustawowych wytycznych.

Trudno jest podać jedną kwotę, ponieważ jest ona bardzo zróżnicowana w zależności od wielu parametrów technicznych modernizowanego serwisu. Należy mieć świadomość, iż protokół samego tylko standardu WCAG 2.1 obejmuje ok. 50 komponentów, a te z kolei oznaczają wykonanie poszczególnych implementacji, testów sprawdzających i aktualizacji.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na oszacowanie kosztów jest zaawansowanie strukturalne modernizowanego serwisu internetowego. Chodzi o liczbę podstron czy występujące moduły (np. rejestracja), które mają przełożenie na czas realizacji i cenę. Co więcej, przebudowa strony z uwzględnieniem standardu WCAG jest możliwa tylko przy dedykowanych rozwiązaniach, a więc wykraczających poza klasyczne szablony. W efekcie strona www zgodna ze standardem WCAG to inwestycja w kwocie ok. kilku tysięcy złotych.